Gebruiksvoorwaarden voor de gebruikers van www.shopalike.nl en subdomeinen

(Stand: Berlijn, 15.12.2014)

Toepasselijkheid

Op het online product www.ShopAlike.nl (online product) biedt Visual Meta GmbH (Visual Meta) gebruikers kosteloos productinformatie van derden aan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de gebruiker van dit online product (gebruiker) met betrekking tot de inhoud van dit online product.

Algemene voorwaarden

Visual Meta levert alleen informatie voor gebruikers en is zelf geen verkoper. De verstrekte productinformatie bevat geen juridisch bindend aanbod van Visual Meta. Het gebruik van het online product door de gebruiker leidt niet tot een legaal bindende overeenkomst tussen de gebruiker en Visual Meta betreffende de afgebeelde producten.

In het bijzonder, er zullen geen contracten – noch verkoopovereenkomsten of contracten van elke andere aard - zijn tussen de gebruiker en Visual Meta betreffende de aankoop van afgebeelde producten of diensten.

Vooral met betrekking tot afgebeelde producten of diensten zullen er geen contracten, noch aankoopovereenkomsten worden onderhandeld tussen de gebruiker en Visual Meta.

Contracten gerelateerd aan de aankoop van een afgebeeld product of dienst op de website, zijn exclusief opgesteld tussen de gebruiker van de website en de verkoper van het product. Indien u geïnteresseerd bent in het kopen van een specifiek product, wordt u direct van het online product doorgestuurd naar de website van de verkoper, van wie het desbetreffende product afkomstig is. De gebruiker is voorafgaand aan de aankoop van het product verplicht om alle relevante en actuele informatie zelf te controleren, op basis van de informatie verstrekt door de verkoper.

Bedrijfsnamen, logo's en/of productnamen vermeldt op de website zijn mogelijk eigendom of handelsmerken van respectievelijke bedrijven, verkopers of producenten. De verstrekte productinformatie is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik door de gebruiker en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden. Het is strikt verboden voor de gebruiker om productinformatie te downloaden of op te slaan op een computer of opslagmedium. Het herhaaldelijk en systematisch downloaden van productinformatie, ook al is het slechts marginaal met betrekking tot de omvang en aard van de productinformatie, wordt beschouwd als het downloaden van dezelfde grootte en deels relevante productinformatie en is daardoor verboden. Het printen van productinformatie is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en alleen toegestaan voor de gedeeltes die strikt noodzakelijk zijn.

Het doorspelen van productinformatie is alleen toegestaan in geval van persoonlijk gebruik voor persoonlijke doeleinden. Het gebruiken van informatie voor commerciële of zakelijke doeleinden, vooral commercieel gebruik, is verboden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te waarborgen dat de productinformatie alleen gebruikt wordt voor privé doeleindes en niet ongeautoriseerd door derden.

Visual Meta behoudt zich het recht om zonder notificatie vooraf te stoppen, voor een periode van tijd of volledig, met het publiceren van de website en om gedeeltes van de website of het gehele online product te delen of wijzigen.

Aansprakelijkheid

Hoewel Visual Meta voortdurend streeft naar een technisch ongehinderde en ongestoorde gegevensstroom met betrekking tot het eigen systeem, de programma's, etc., heeft Visual Meta geen invloed op de online diensten die niet behoren tot het online product of het Visual Meta portaal, en zijn ze niet verantwoordelijk voor de prestaties. Visual Meta behoudt zich het recht voor om vrijelijk een flexibele tijdsperiode te definiëren voor het oplossen van een technisch probleem. Visual Meta neemt vooral geen aansprakelijkheid voor het functioneren en de compatibiliteit van systemen, programma's, etc., die niet direct behoren tot het online product of het Visual Meta portaal en ook niet kan worden beïnvloedt door Visual Meta.

Visual Meta is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de verstrekte informatie. Visual Meta kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het type, aantal en de kwaliteit van producten, diensten of informatie aangeboden of verstrekt door de verkoper en waar direct of indirect naar verwezen wordt via de zogenaamde 'links'.

Bovendien kan Visual Meta geen verantwoordelijkheid nemen voor de producten en diensten die worden weergegeven op het online product, en of deze daadwerkelijk kunnen worden gekocht of verkregen via de verkoper met de genoemde voorwaarden.

Visual Meta en de verkopers exploiteren hun online producten en websites onafhankelijk van elkaar. Visual Meta kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor alles wat de grafische, inhoudelijke of technische ontwerpen van de verkopers' websites en de aangeboden of niet aangeboden producten, diensten, informatie en overige diensten betreft.

Garantie

Visual Meta kan alleen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies van en/of schade aan de gebruiker, die Visual Meta, een wettelijke vertegenwoordiger of leidinggevende opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt. De beperkte aansprakelijkheid beïnvloed niet de aansprakelijkheid in overeenstemming met strenge wettelijke regels en voorschriften.

Verantwoordelijkheid en links

Visual Meta GmbH distantieert zich expliciet van alle inhoud die gelinkt is van en naar hun website en drukt zich nadrukkelijk uit dat de inhoud van andere websites en hun subdomeinen onder geen enkele omstandigheden van Visual Meta is.

Auteursrecht

Alle gegevens, informatie, zoekresultaten en teksten van de websites gerund door Visual Meta worden beschermd door auteursrecht. Reproductie, duplicatie of wijziging van onderdelen of gehele teksten en afbeeldingen is ten strengste verboden, tenzij schriftelijke toestemming is gegeven door Visual Meta. Elke niet toegestane wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding en/of openbare reproductie wordt beschouwd als een inbreuk op de hierboven genoemde wettelijke bepalingen en zal resulteren in rechtsvervolging.

Privacybescherming en het gebruik van Google Analytics

Visual Meta verplicht zichzelf om de wettelijke richtlijnen te volgen met betrekking tot privacybescherming.

Deze website gebruikt Google Analytics, een internet analyse service van Google Inc ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstgegevens die worden opgeslagen op uw computer en die ons in staat stelt het gebruik van de website te meten. Dit gebeurt door middel van de gegevens die uw computer verstrekt naar aanleiding van uw gebruik van de website. De informatie die wordt verkregen door de cookie, met betrekking tot uw bezoek op de website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Informatie die Google ontvangt als een gedeelte van op interesse gebaseerd adverteren en van derde partijen (b.v. demografische kenmerken, geslacht en interesse) kunnen worden opgeslagen in een cookie.

Google biedt een browserplugin aan die voorkomt dat er gegevens kunnen worden verworven door Google Analytics. Deze plugin is te downloaden en installeren op eigen risico van de gebruiker op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website, alsmede het gebruik van internet, te produceren. Indien van toepassing kan Google informatie aan derden verstrekken, indien het wettelijk vereist is of de derde partij gegevens verwerkt voor Google. Google zal uw IP-adres onder geen enkele omstandigheid relateren aan andere gegevens die worden opgeslagen door hen.

U kunt het installeren van cookies verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. Bij deze informeren wij u, dat u misschien niet in staat bent om alle functies van deze website volledig te gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens die verzameld zijn door Google in de hierboven genoemde types, wijzes en doeleinden.

Privacybescherming en het gebruik van Facebook Plugins

Onze website gebruikt Social Plugins ('Plugins') van het sociaal netwerk Facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo alto, CA 94394, Verenigde Staten. De plugins zijn herkenbaar door het Facebook logo (een witte F op een blauwe vierkante achtergrond, of een 'opgestoken duim' teken) of zijn gemarkeerd met 'Facebook Social Plugin'. De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunnen hier bekeken worden: http://developers.facebook.com/plugins. Als u klikt op een webpagina op onze site die een plugin bevat, dan vormt u browser een directe verbinding met de Facebook servers. De inhoud van de plugin wordt direct door Facebook doorgegeven aan uw browser en is geïntegreerd in de webpagina. Daarom hebben wij geen invloed op het bereik van uw gegevens die Facebook verzameld met behulp van de plugins. Om deze reden brengen wij u op de hoogte van onze verdere kennis: door de integratie van de plugins krijgt Facebook informatie van de betreffende sites die u bezocht heeft op onze website. Als u bent aangemeld bij Facebook, dan kan Facebook uw bezoek correleren aan uw Facebook account.

Als u interactie heeft met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de functie 'like' of een commentaar achterlaat, wordt de bijbehorende informatie uit uw browser direct verzonden en opgeslagen op Facebook. Als u geen lid bent van Facebook, dan bestaat de mogelijkheid dat Facebook u vindt en uw IP-adres opslaat. Het gebruik en het bereik van het verzamelen van gegevens en de bijkomende samenwerking van gegevens via Facebook, samen met uw rechten en het instellen van voorkeuren met betrekking tot uw beveiliging en privacy, zijn te vinden onder de 'Privacy Policy' van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Als u een Facebook lid bent en u niet wilt dat Facebook uw gegevens verzameld op onze website, opslaat of ze koppelt aan uw account, dan moet u uw afmelden bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

Deze website maakt, voor marketing redenen, gebruik van Criteo GmbH's technologie om anonieme informatie over surfpatronen van bezoekers te werven en verzamelen. Deze data wordt opgeslagen op uw computer via zogenaamde "cookie"–tekstbestanden. Criteo analyseert de surfpatronen via een algoritme en heeft de mogelijkheid om gerichte productaanbevelingen in de vorm van gepersonaliseerde display advertenties op andere websites (zogenaamde: publishers) te laten zien. Onder geen enkele omstandigheid is het mogelijk om deze data te gebruiken om de persoonlijke identiteit van de websitebezoeker te achterhalen. De verzamelde data wordt uitsluitend gebruikt om het aanbod te verbeteren. Deze data wordt voor geen enkel ander doel gebruikt en niet verstrekt aan derde partijen verstrekt.
U kunt de volkomen anonieme analyse van uw surfgedrag op deze site tegenspreken, indien uw onder de volgende link Opt-Out 'ON' selecteert: Criteo Opt-Out. Als u zich heeft uitgeschreven voor de cookies kunt u weer gepersonaliseerde Criteo Banners getoond krijgen als u onder de volgende link Opt-Out 'OFF' selecteert: Criteo Opt-Out.
Hier vindt u meer informatie over Criteo’s technologie en privacy policy: Criteo Privacy Policy.

Verandering in de gebruiksvoorwaarden

Visual Meta heeft het recht om op elk gewenst moment wijzigingen toe te passen aan zijn gebruiksvoorwaarden. Een expliciete aankondiging zal niet worden gegeven. De gebruiksvoorwaarden moeten individueel worden gecontroleerd door de consument om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Slotbepaling

Deze gebruiksvoorwaarden en alle juridische betrekkingen tussen de eindconsument en Visual Meta vallen onder het Duitse recht met uitsluiting van de VN Conventie inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken. Mochten bepaalde artikelen nietig worden of zijn, dan blijven de overige artikelen onaangetast.

 
  • Contact

Visual Meta GmbH
Alexanderstraße 1-5
10178 Berlijn
Duitsland
E-mail: info@shopalike.nl
Telefoon: +49 (30) - 609 848 866
Fax: +49 (30) - 609 848 885

Naar boven