Privacyverklaring

(Versie: 22.09.2023)

Privacyinstellingen aanpassen

Algemeen

Wij, Ladenzeile GmbH, exploiteren de inspiratie- en productvergelijkingsportals Ladenzeile in Duitsland en Oostenrijk, Shopalike in andere landen in Europa. Onze portals zijn bereikbaar via een desktop computer en via mobiele apparaten, inclusief een app (hierna ook ‘website’ genoemd). De Privacyverklaring die op het moment van uw gebruik op onze websites oproepbaar is, is van kracht. Deze Privacyverklaring geeft informatie over welke persoonsgegevens wij voor welke doeleinden en in welke omvang verwerken als u onze websites gebruikt of een beroep doet op de diensten die daar worden aangeboden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag en eventueel het IP-adres. De volgende uitleg over gegevensverwerking geldt transnationaal voor al onze portals, waarbij speciale gegevensverwerkingen tot afzonderlijke portals beperkt kunnen zijn.

Bevoegde autoriteit:

Ladenzeile GmbH
Zimmerstraße 50
10888 Berlijn

(hierna: ‘wij’), per e-mail bereikbaar via service@ladenzeile.com. Meer informatie vindt u in ons impressum.


Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u per e-mail via privacy@ladenzeile.com of ons postadres met toevoeging ‘Datenschutzbeauftragter’ (Ladenzeile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Zimmerstraße 50, 10888 Berlijn, Duitsland).

Als u via de bovengenoemde contactgegevens of een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die in dit verband beschikbaar worden, wissen we, als de bewaring niet meer noodzakelijk is, of beperken de verwerking, als er wettelijke bewaarplichten bestaan.


1. Beginsel van de gegevensverwerking

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens van onze gebruiken ernstig. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen, als de wet ons de gegevensverwerking toestaat of als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens. Voor zover wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruikmaken van dienstverleners of uw gegevens zouden willen gebruiken voor reclamedoeleinden, stellen wij u daarvoor hieronder gedetailleerde informatie ter beschikking.


2. Gebruik van onze websites

aa. Verzamelde gegevens

Het gebruik van onze website als inspiratie- en productvergelijkingssite is in principe mogelijk zonder persoonsgegevens in te voeren. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch alleen de persoonsgegevens die uw browser om technische redenen aan ons doorgeeft. Tot die gegevens horen:

- IP-adressen (gepseudonimiseerd);
- Mobiele apparaat-ID;
- datum en tijd van de aanvraag;
- tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT);
- site die de gebruiker heeft opgeroepen;
- toegangsstatus/HTTP-statuscode (succesvolle doorgifte, fouten etc.);
- respectief verzonden hoeveelheid gegevens;
- website waarvan het verzoek (referrer-URL);
- browser;
- besturingssysteem en het oppervlak ervan;
- taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens zijn grotendeels technisch noodzakelijk om u onze websites te tonen en hun stabiliteit en veiligheid te garanderen. Deze gegevens worden bovendien uitsluitend voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons aanbod verwerkt.

bb. IP-adres

Daarbij is moet het IP-adres minstens tijdelijk worden opgeslagen, om de website naar de computer van de gebruiker te kunnen brengen. Daarbij korten wij de IP-adressen vóór deze verwerking af en verwerken wij ze alleen gepseudonimiseerd. Het niet ingekorte en niet-gepseudonimiseerde IP-adres wordt niet opgeslagen. Hierdoor kunnen wij bovendien op al onze websites, die vanuit een bepaalde regio worden opgeroepen, regionaal relevante inhoud tonen. Deze zogenaamde geolokalisatie, dus de toewijzing van een websiteaanroep aan de plaats van de oproep, vindt uitsluitend plaats op basis van het gepseudonimiseerde IP-adres en alleen tot het geografische niveau van de deelstaten/regio's. De zo verkregen geografische informatie kan in geen geval worden gekoppeld aan de concrete verblijfplaats van de gebruiker. Onze servers slaan uw gepseudonimiseerde IP-adres bovendien 14 dagen op voor uw eigen veiligheidsredenen.

cc. Uw informatie

Bovendien verwerken wij de volgende persoonsgegevens, als u ze zelf vermeldt, zoals in verband met een registratie, een kansspel of een aanvraag aan ons etc.:

- communicatiegegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
- inloggegevens met wachtwoord;
- commentaren, bijdragen etc.

Bovendien kunnen voor de geoptimaliseerde weergave van onze website en de geoptimaliseerde weergave van reclame in onze diensten ook gegevens worden verwerkt en gebruikt (bijvoorbeeld met behulp van cookies) die niet uw naam en informatie over uw persoonlijk bevatten, maar juridisch echter als zogenoemde pseudonieme gegevens moeten worden beoordeeld. Raadpleeg daarom de hieronder vermelde gedetailleerde informatie over cookies.


3. Rechtsgronden en doel van de verwerking

Als wij hierna geen speciale rechtsgrond hebben genoemd, geldt het volgende: De persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de AVB op basis van een overeenkomst of ter uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid b AVG), bij de aanwezigheid van een toestemming (art. 6 lid a AVG), op basis van een rechtmatig belang (art. 6 lid f AVG) of en wet (art. 6 lid AVG) alsmede ter bescherming van vitale of openbare belangen (art. 6 lid d AVG) verwerkt.

Wanneer we persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang verwerken, vindt de verwerking alleen plaats als ze vereist is voor de inachtneming van ons rechtmatig belang en op basis van een veelomvattende belangenafweging uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen (Art. 6 alinea 1 lid f AVG). Onze rechtmatige belangen zijn:

- de uitvoering van onze bedrijfsactiviteit ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders;
- de mogelijkheid u ons portal op maat aan te kunnen bieden, u over de aanbiedingen en producten van onze partners te informeren en onze service constant te verbeteren en daardoor ook onze omzet te verhogen;
- de fraudepreventie, de net- en informatiebeveiliging alsook de betrouwbaarheid van de uitvoering van onze diensten resp. onze producten te garanderen en ter inning van civielrechtelijke vorderingen.

Voor het geval dat de gegevens voor een ander doel worden verwerkt dan het doel dat is vermeld toen de gegevens werden verzameld, wordt volgens art. 6 alinea 4 AVG een compatibiliteitscontrole uitgevoerd. Een verdere verwerking is alleen toegestaan als het oorspronkelijke doel met het nieuwe doel verenigbaar is of op basis van een afzonderlijke rechtsgrond is toegestaan. Erkende compatibele doelen zijn de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen voor zover er geen sprake is van een hoger belang van de betrokken persoon. In dit geval zullen wij u informeren over de doelwijziging. Als het nieuwe doel niet verenigbaar is met het doel dat vermeld is bij de gegevensverzameling, vindt de nieuwe verzameling plaats op basis van een nieuwe rechtsgrond. Ook in dit geval zullen wij u informeren over de doelwijziging.


4. Plaats van verwerking

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve indien dit volgens de AVG is toegestaan. Of derden, met wie u een eigen contractuele relatie hebt (zoals met Facebook, indien u een Facebook-account hebt) gegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, onttrekt zich aan onze kennis en onze invloed.
Onze partners verwerken gegevens deels ook in staten buiten de Europese Economische Ruimte (‘EEG'). Om de bescherming van uw persoonlijkheidsrechten ook in het kader van deze gegevensoverdrachten te garanderen, maken wij bij de vormgeving van de contractuele relaties met de ontvangers in derde landen gebruik van de modelcontractbepalingen in de EU-commissie volgens art. 46 alinea 2 lid c AVG. Deze zijn te allen tijde beschikbaar onder https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en. Alternatief kunt u deze documenten ook bij ons via de vermelde contactmogelijkheden aanvragen.


5. Bron van de gegevens

In bepaalde gevallen bewaren wij ook gegevens omdat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte aan ons. Zoals u weet kunnen apps regelmatig op de sites van derde aanbieders (bijvoorbeeld App Store, Play Store) worden gedownload. Als wij volgens de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van zo'n aanbieder uw contractpartij voor het verwerven van de app worden, verwerken wij de gegevens, die de derde aanbieder ons ter beschikking stelt, in de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste omvang, zodat u de app op uw mobiele eindapparaat kunt downloaden.


6. Toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen, als de wet de gegevensverwerking toestaat of als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens.

a. Formulieren over meningen en feedback

Als u gebruikmaakt van onze feedbackfunctie, worden de door u vrijwillig vermelde gegevens voor de beoordeling van een shop of merk vastgelegd. Daarvoor leggen wij uw mening en uw IP-adres vast. De daar verstrekte gegevens worden alleen geopenbaard als dit op het respectieve formulierveld apart is vermeld. Het IP-adres wordt niet geopenbaard. Verder geven wij de bij de beoordeling betrokken shops het klant- en bestelnummer door, indien u deze in het formulierveld hebt vermeld. Voer geen beoordelingen voor een shop in, als u het niet eens bent met de doorgifte van deze gegevens aan de shop en/of met hun publicatie.

Als u ons kritiek, complimenten of ideeën toestuurt door middel van het feedbackformulier, kunt u daar optioneel persoonsgegevens invullen. We wijzen u erop dat we uw feedback alleen kunnen beantwoorden als u ons een e-mailadres geeft. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om de feedback te beantwoorden, en niet aan derden doorgegeven. Het gebruik van het feedbackformulier is vrijwillig en niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van diensten van onze website.

b. Nieuwsbrief

In het verleden kon u zich via onze websites abonneren op de nieuwsbrieven van Ladenzeile en Shopalike. Door u in te schrijven op de nieuwsbrief stemde u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de levering van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief informeerde u regelmatig via e-mail over de nieuwste collecties, trends, topmerken, exclusieve aanbiedingen, kortingen en actuele vouchers. Als je je e-mailadres hebt bevestigd, hebben we je e-mailadres, het tijdstip van registratie en het IP-adres dat voor de registratie is gebruikt, opgeslagen.

De enige verplichte informatie voor het abonnement op de nieuwsbrief was uw e-mailadres. Je kon vrijwillig aanvullende gegevens en interesses opgeven. Deze informatie werd gebruikt om u persoonlijk aan te spreken en, indien nodig, de nieuwsbrief af te stemmen op uw persoonlijke interesses. Na uw bevestiging werd de door u vrijwillig verstrekte aanvullende informatie ook opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, letter a van de GDPR. U kunt deze te allen tijde met toekomstige werking intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Een overeenkomstige afmeldlink is opgenomen in elke nieuwsbrief. Een kennisgeving aan de contactgegevens die hierboven of in de nieuwsbrief zijn vermeld, met name per e-mail aan service@ladenzeile.com, of op een andere manier, bijvoorbeeld door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum zijn vermeld, is ook voldoende om dit te bewerkstelligen.

c. Registratie

aa. Registratie met Ladenzeile-Shopalike-login

U hebt de mogelijkheid zich op onze website te registreren. Wij vragen de volgende gegevens, die alleen nodig zijn voor het gebruik en de personalisatie: e-mailadres, wachtwoord en het door u vermelde geslacht. Het wachtwoord wordt gecodeerd door ons bewaard. Rechtsgrond is art. 6 alinea 1 lid a en b AVG.

Voor de registratie gebruiken wij eveneens de zogenoemde ‘double-opt-in-procedure'. Dat wil zeggen dat de registratie pas is afgerond nadat u uw aanmelding via een bevestigingsmail die u voor dit doel is gestuurd, hebt bevestigd door te klikken op de link die daarin staat. Als u niet binnen 48 uur uw aanmelding via deze link bevestigt, wordt uw registratie automatisch uit onze database gewist.

Wij voeren analyses uit over het gedrag van de gebruikers op de website. Dit doen wij om onze dienst constant te kunnen verbeteren. Deze analyses zijn niet persoonsgericht, maar worden gepseudonimiseerd uitgevoerd. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie alleen binnen de onderneming en geven ze alleen door aan ondernemingen, die bij de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten worden ingeschakeld. Verder geven wij persoonlijke informatie niet aan derden door, ten zijn wij - vanwege een rechterlijke of administratieve beslissing - tot de openbaarmaking verplicht zijn, of u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

bb. Registratie met Facebook

We bieden u ook de mogelijkheid tot een eenvoudigere registratie met uw Facebook-account via Facebook Connect. Voor het gebruik van Facebook Connect gelden de voorwaarden voor gegevensbescherming (https://www.facebook.com/about/privacy) en de gebruiksvoorwaarden van Facebook. Facebook is een sociaal netwerk van de Facebook Ierland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ierland). In Facebook hebben we verschillende diensten in de vorm van websites (zogenoemde fansites) en toepassingen (zogenoemde applicaties) geïntegreerd.

Als u ervoor kiest zich te registreren met uw Facebook-account, wordt u in de eerste stap onmiddellijk doorgeleid naar Facebook. In de volgende stap vraagt Facebook u zich in te loggen of te registreren. Als u op dat moment reeds bent ingelogd bij Facebook, wordt deze vraag tot aanmelding overgeslagen. Belangrijk: Wij krijgen hierdoor uw toegangsgegevens niet. In het kader van de registratie via Facebook Connect draagt Facebook uw Facebook-profielgegevens en uw ‘openbare informatie’ over (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info/). In verband met Facebook betekent ‘openbaar’ dat iedereen ook buiten Facebook deze gegevens kan zien. Hiertoe behoren uw naam, uw profiel- en omslagfoto, uw geslacht, uw netwerken, uw gebruikersnaam (Facebook URL) en uw accountnummer (Facebook ID). Omgekeerd kunnen wij ook gegevens aan uw Facebook-profiel overbrengen. Als u zich via Facebook Connect bij ons aanmeldt, slaan wij uw gegevens die aan ons zijn doorgegeven, op en verwerken deze met het oog op de registratie. Voor de registratie hebben wij ten slotte nog uw e-mailadres nodig dat u bij Facebook hebt doorgegeven, zodat wij onafhankelijk van Facebook contact met u kunnen opnemen en uw toegang kunnen regelen. Als u namelijk eenmaal de verbinding tussen de Facebook-applicatie en uw profiel opheft, kunt u zo via de functie 'wachtwoord vergeten’ uw LadenZeile-profiel verder gebruiken. We hebben nu de gegevens die in het kader van de registratie zijn genoemd, van Facebook overgenomen en daarbij een account bij Ladenzeile of Shopalike voor u aangemaakt.

cc. Registreren met Google

U kunt zich bij ons ook met uw Google-account registreren. Een Google-account is een gebruikersaccount voor alle diensten van Google en de exploitatiemaatschappij, Google Ierland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Als u zich bij ons met uw Google-account wilt registreren, wordt u eerst doorgeleid naar Google. Daar wordt u gevraagd om zich met uw gebruikersnaam en wachtwoord aan te melden. Van uw aanmeldgegevens komen wij uiteraard niet op de hoogte. Als u reeds bij Google bent aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.

Vervolgens deelt Google u mee welke gegevens aan ons worden doorgegeven (hiertoe horen: e-mailadres, volledige naam, profielafbeelding, URL van het profiel en alle openbaar zichtbare informatie van uw profiel). U bevestigt dit dan met de knop ‘accepteren'. Met de doorgegeven gegevens maken wij uw klantenaccount aan. Als u zich met uw Google-account bij ons registreert, slaan wij uw aan ons doorgegevens gegevens op en verwerken deze met het oog op de registratie. U kunt op elk moment de informatie van uw Google-account die wij kunnen zien, hier wijzigen: https://myaccount.google.com/permissions.


7. Intrekking van de toestemming

U kunt elke toestemming die u ons hebt gegeven voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens op elk moment met toekomstige werking intrekken. Schrijf hiervoor naar:


Ladenzeile GmbH
Zimmerstraße 50
10888 Berlijn


of stuur een e-mail naar privacy@ladenzeile.com.


8. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

a. Algemene verklaring over cookies

Onze websites gebruiken cookies en soortgelijke technologieën. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser op uw toestel in een daarvoor voorziene map plaatst. Daardoor krijgen wij of de externe aanbieder bepaalde informatie over uw gebruik van onze website.

Wij maken gebruik van twee soorten cookies. Enerzijds gebruiken wij technisch noodzakelijke cookies zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn. De gebruikersgegevens die door zulke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. Anderzijds gebruiken wij cookies die niet vereist zijn voor de weergave van onze website. Dit gebeurt voor marketing- en analysedoeleinden, om de kwaliteit van onze website en de inhoud te verbeteren, ze aan de interesses van onze gebruikers aan te passen en onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Meer informatie over de afzonderlijke analysediensten vindt u onder ‘Cookies van externe aanbieders'

Over het algemeen kunt u voorkomen of beperken dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen 'cookies blokkeren’ te kiezen. De meeste browsers zijn automatisch zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. U kunt uw browser ook zo instellen, dat deze vóór het plaatsen van cookies vraagt, of u ermee akkoord gaat. Ten slotte kunt u eenmaal geplaatste cookies op elk moment weer wissen. Uitgebreide informatie over hoe u dit op verschillende browsers kunt doen, vindt u op de volgende internetpagina's: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. Voor informatie over hoe u deze instellingen op de browser van uw mobiele telefoon kunt instellen, verwijzen wij u naar de handleiding van uw mobiele telefoon. Als u cookies blokkeert, kan dit de functies van de website beperken.

Meer informatie vindt u onder “instellingen aanpassen”, waar u ook de mogelijkheid vindt om cookies en andere technologieën op elk moment uit te schakelen.

b. Overzicht van alle cookies (alle platformen in het Engels)

Type of Cookie Name Provider Description Lifetime Link to Privacy Policy
Essential
vmCh Ladenzeile Informs us about the marketing channel that user came from. 5 years
vmCompass Ladenzeile Used to track A/B test groups. 5 years
vmLife Ladenzeile Used to identify users. 5 years
vmPopups Ladenzeile Informs us whether the email subscription pop-up has been closed or not. 6 months
vmRecentHistory Ladenzeile Used to show you the recently viewed items. 30 days
vmTracking Ladenzeile Used to identify the session. 5 years
vmAuth Ladenzeile Used to identify users that are currently logged in on one of our platforms. 30 days
_sp_enable_dfp_personalized_ads Sourcepoint Serves as a basis for decision-making as to whether the Google Ad Manager (DfP) may be delivered on the basis of user consent. 90 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_consent Sourcepoint Stores the Consent Status of the user for the website 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_csv Sourcepoint Read out the script version used on the end device of the user. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_data Sourcepoint Storage of metadata to determine the subsequent display of consent banners. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_lt Sourcepoint Represents the cookie lifetime. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_opt Sourcepoint Storage of the button interaction on the message. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_ss Sourcepoint Represents the scenario status of the user as part of the user journey optimization. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_stage Sourcepoint Used to publish the Consent Banner on staging, which means that it is just an environment that is not live but allows us to test and preview the Banner. https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
14 _sp_v1_uid Sourcepoint Unique ID to support the cookie banner service (messaging service) of the consent management platform 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
consentUUID Sourcepoint Randomly generated unique user ID, which is used to link the end device (i.e. browser) with the consent profile is used in the database. 365 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
Web Performance/Analytics
_dc_gtm_ Google Used to throttle request rate. 1 minute https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_ga Google Used to distinguish users. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_ga_ Google Used to persist session state. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_gat_ Google Used to throttle request rate. 1 minute https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
redirect-* Ladenzeile We use this cookie to track information about the user, which is used to attribute shop conversions back to the clickouts. (Stores: deepestStyleTagId, time of clickout, item ID, session ID, clickout ID, marketing channel) 60 days
Marketing Cookie
_fbp Facebook Saves a unique identifier to store and track visits across websites. 90 days https://www.facebook.com/about/privacy/
fr Facebook Tracking cookie from Facebook to deliver a range of advertising products such as real-time bidding from third-party advertisers. 90 days https://www.facebook.com/about/privacy/
1P_JAR Google Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting and ad personalization purposes. 1 month https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
CONSENT Google Used to hold Google account data, should the browser be authenticated with a Google account. 180 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
NID Google Unique ID to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on. Google uses these preferences for purposes like ad personalization. 180 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
ANID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
APISID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
HSID Google A security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorised parties. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SAPISID Google This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites. This cookie works by uniquely identifying your browser and device. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SID Google Security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SIDCC Google Security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 3 months https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SSID Google Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube or maps integrated via Google Maps. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PAPISID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PSID Google It's a security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. The information stored in this cookie can also be used for ad personalization. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PSIDCC Google It's a security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 3 months https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
DV Google These cookies are used for the purpose of targeted advertising. 6 hours https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
IDE Google Adsense This cookie is used by Google Doubleclick to realign, optimize, report and match online ads. 390 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_uetsid Microsoft Bing Ads This cookie contains a Global Unique Identifier assigned to the user’s browser, and/or an Identifier assigned to a user as long as it authenticated through their Microsoft account. It's used for targeted advertising. 16 days
6 hours
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
_uetvid Microsoft Bing Ads This cookie contains a Global Unique Identifier assigned to the user’s browser, and/or an Identifier assigned to a user as long as it authenticated through their Microsoft account. It's used for Remarketing purposes. 1 day https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
MUID Microsoft Bing Ads User identifier tracking cookie used by Microsoft Bing Ads to help count valid clicks for targeted advertising. 390 days https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
sid Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes. 1 month https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
KADUSERCOOKIE Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes. 120 days https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
APNUID Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes 120 days https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
@readme/reference:auth Criteo General configuration and data Persistent https://www.criteo.com/privacy/
color-scheme Criteo General configuration and data Persistent https://www.criteo.com/privacy/
criteo_write_test Criteo Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 day https://www.criteo.com/privacy/
crtoUmsId Criteo This cookie is used to collect statistical data on your interaction with this website. 1 year https://www.criteo.com/privacy/
cto_bundle Criteo Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 13 months https://www.criteo.com/privacy/
cto_tld_test Criteo Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 day https://www.criteo.com/privacy/
dis/rtb/appnexus/cookiematch.aspx Criteo Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session https://www.criteo.com/privacy/
dis/rtb/google/cookiematch.aspx Criteo Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session https://www.criteo.com/privacy/
DT Criteo Enables the visitor to share content from the website onto social media platforms or websites. 399 days https://www.criteo.com/privacy/
ekfls Criteo General configuration and data Session https://www.criteo.com/privacy/
NRBA_SESSION_ID Criteo Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Session https://www.criteo.com/privacy/
STYXKEY_crtocountry Criteo General configuration and data 1 day https://www.criteo.com/privacy/
tk Criteo General configuration and data Session https://www.criteo.com/privacy/
zdi Criteo Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 day https://www.criteo.com/privacy/
t Criteo Stores data on which websites the user has visited. Session https://www.criteo.com/privacy/
t Criteo Stores data on which websites the user has visited. Session https://www.criteo.com/privacy/
u RTB House Data about user activity on the client’s website, in particular whether the user clicked on the Order button; IDs or categories of products viewed by the user; IDs of products added to the shopping cart and/or bought by the user; total value of the order and order identifier. It is not combined with any other sources of PII. 12 months https://www.rtbhouse.com/privacy-center
ts RTB House Time of user activity 12 months https://www.rtbhouse.com/privacy-center

c. Eigen cookies

Door de cookies die wij plaatsen, verkrijgen wij informatie over uw browsertype en -versie, de klikstroom (volgorde van de door u bezochte sites van ons internetaanbod), de bezochte productpagina's, de datum en tijd van uw bezoek op onze websites alsook het cookie-identificatienummer, maar niet uw naam, adres of uw e-mailadres. Bij het gebruik van apps wordt in plaats van de cookies een techniek gebruikt met een vergelijkbare functie. Cookies kunnen u niet als persoon identificeren. In elk geval is het gebruik van eigen cookies op basis van ons rechtmatig belang aan een op de behoeften afgestemd ontwerp van onze website alsook de statistische beoordeling, gerechtvaardigd (art. 6 alinea 1 lid f AVG).

De rechtstreeks door ons geplaatste cookies zijn in de eerste plaats voor statistische doeleinden. Zo komen wij te weten, welke inhoud van onze websites hoe vaak en op welke tijd via welke eindtoestellen wordt geraadpleegd. Deze informatie helpt ons om onze diensten voor u comfortabeler te maken. Door de statistische gegevens over het browsertype en besturingssysteem kunnen wij bovendien het design van onze diensten optimaliseren. Bovendien willen wij onze gebruikers inhoud en diensten aanbieden die zo relevant mogelijk is. Voor deze doelen analyseren wij automatisch de informatie in de logfiles (bestanden, die een automatisch beheerd protocol van alle handelingen op onze websites bevatten) of cookies.

Enkele van onze cookies zijn zogenoemde ‘sessiecookies’. Deze worden na 30 minuten inactiviteit (d.w.z. dat u geen handeling uitvoert op onze website) automatisch ongeldig gemaakt. Bovendien werken wij met langdurige cookies (zoals bij de memo-functie). Als u bijvoorbeeld de memo-functie van onze website gebruikt, wordt er informatie over de door u gemarkeerde producten aan de hand van onze interne productnummers in een cookie gestopt, zodat u de producten later of bij toekomstige bezoeken weer kunt vinden. Deze cookies blijven gedurende een langere periode (niet langer dan 5 jaar) op de computer en maken het ons mogelijk, de websites optimaal weer te geven en door u gebruikte functies van onze website juist weer te geven. Deze cookies worden eveneens na een bepaalde periode gewist, of u kunt deze cookies zoals hierboven beschreven zelf wissen.

d. Cookies van externe aanbieders

Bovendien gebruiken wij ook cookies van externe aanbieders en dienstverleners. De dienstverleners gebruiken hiervoor aan de voorschriften gebonden gepseudonimiseerde gebruikersgegevens op basis van een overeenkomst tot opdrachtverwerking. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard. U kunt de afzonderlijke analysediensten op elk moment voor de toekomst deactiveren. Dit zijn hierna:

aa. Bing (Microsoft)

Wij maken gebruik van conversion tracking van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Als u via een reclame van Microsoft Bing Ads op onze websites bent gekomen, wordt er een cookie in uw browser geplaatst. Hierdoor kunnen wij het totale aantal gebruikers, die zo op onze website zijn gekomen, en de gebruikers die via onze partnershops zijn doorverwezen, meten. Daarbij worden geen persoonsgegevens verzameld. Microsoft slaat deze gegevens voor 180 dagen op. Als u geen gepersonaliseerde reclame van Microsoft wilt ontvangen, kunt u dat in uw browserinstellingen vastleggen of de volgende link gebruiken: http://choice.microsoft.com/de/opt-out. Meer informatie vindt u in de Privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

bb. Facebook Analytics (‘Website Custom Audiences’)

In onze website gebruiken wij de ‘Website Custom Audiences’ pixel van het sociale netwerk Meta Platforms Ierland Limited, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, die zich als gegevens importeur bedient van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna ‘Facebook’). Deze functie stelt Facebook in staat om te herkennen dat u onze site heeft bezocht en gerichte advertenties aan u te tonen. Daarbij zijn zogenoemd webbakens op onze sites geïntegreerd. Deze bakens helpen ons om het gedrag van gebruikers op verschillende toestellen te volgen, die door een klik op een Facebook-advertentie naar onze advertentie zijn doorgestuurd, om de effectiviteit van onze advertenties te beoordelen. Deze gegevens zijn voor ons anoniem. Omdat een webbaken een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server maakt, krijgt Facebook daardoor o.a. van uw browser de informatie, dat via uw eindtoestel onze site is bezocht. Als u Facebook gebruikt, kan Facebook hierdoor het bezoek aan onze websites toewijzen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van de pagina's hebben wij geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook, zodat Facebook verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Wij kunnen alleen sturen, welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze reclame te zien moeten krijgen. Daarbij gebruiken wij een van twee methodes van Custom Audiences, waarbij er geen gegevenssets, in het bijzonder geen e-mailadressen van onze gebruikers - noch gecodeerd noch ongecodeerd - aan Facebook worden doorgegeven. Meer informatie hierover vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/. Klik hier als u niet wilt dat uw gegevens via Custom Audiences worden geregistreerd: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ of Opt-out Link Facebook Analytics.

cc. Facebook Conversion

Wij gebruiken de ‘conversie-pixel’ en ‘bezoekersactie-pixel’ van Meta Platforms Ierland Limited, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, die zich als gegevens importeur bedient van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna ‘Facebook’). Door deze pixel op uw browser aan te roepen, kan Facebook herkennen of een advertentie in het sociale netwerk Facebook succesvol was. Wij krijgen van Facebook hierover uitsluitend statistische gegevens zonder koppeling aan een concrete persoon. Zo kunnen wij de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek registreren. Vooral als u bij Facebook bent aangemeld, verwijzen wij u verder naar het Gegevensbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Klik hier als u uw toestemming voor Conversion Pixel wilt intrekken: Opt-out Link Facebook Conversion.

dd. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ierland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze website te activeren wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om ons mee te delen via welke website u op onze websites bent gekomen, om uw gebruik van de website te beoordelen (bijvoorbeeld welke subpagina's u hebt bezocht) en rapporten over het algemeen gebruik van onze websites op te stellen en meerdere daarmee verbonden diensten tegenover ons uit te voeren. Informatie die Google in het kader van reclame op basis van interesses en externe aanbieders krijgt (bijv. demografische kenmerken, geslacht en interesses), kan ook worden vastgelegd in de cookie-informatie. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden overdragen, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Uw IP-adres koppelt Google volgens eigen informatie niet aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin die beschikbaar is via deze link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html en onder https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (Opt-out Link Google Analytics).

ee. Google Tag Manager

Wij gebruiken de Tag Manager van Google. Tags zijn gegevenselementen op de website, die onder andere dienen om bezoekersaantallen en -gedrag te kunnen begrijpen, reclame te maken die specifiek is gericht tot doelgroepen, en ten slotte het aanbod te optimaliseren. Via de Tag Manager laden wij meetpixels, cookies en trackers van de in deze Privacyverklaring genoemde externe aanbieders op de websites. De Tool Tag-Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt voor de werking van andere tags, die ook gegevens registreren en afzonderlijk zijn weergegeven. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Uitgebreidere informatie vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/faq.html en https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

ff. Google (Dynamic) Remarketing

Wij gebruiken de Dynamic Remarketing Tool (ook ‘vergelijkbare doelgroepen’) van Google Ierland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’). Met behulp van cookies kunnen uw interesses bij een bezoek aan de website geanalyseerd en vervolgens voor relevante productreclame gebruikt worden. Als u daarna een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt, worden u reclames getoond, die zeer waarschijnlijk rekening houden met de product- en informatievelden die u daarvoor hebt bezocht.
Als u toestemming hiervoor hebt gegeven, koppelt Google daarbij uw web- en app-browsergeschiedenis met uw Google-account en gebruikt informatie uit de Google-account over uw zoek- en gebruikersgedrag om advertenties te personaliseren. Google gebruikt deze gegevens samen met gegevens van Analytics, om doelgroeplijsten te maken voor remarketing over verschillende apparaten. Daarvoor wordt de ID geregistreerd die Google Analytics aan u heeft toegewezen en die door Google is geauthenticeerd. Meer informatie en mogelijkheden om deze advertenties uit te schakelen, vindt u onder www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?hl=nl (Link ‘Advertentie-instellingen’, vervolgens ‘Uitschakelen’).

gg. Google Ads Conversion

Wij gebruiken als advertentie-klant van Google Ads de Conversion-Tracking van deze dienst (marketing-succesmeting). Google Ads is een internet advertentieservice van Google Ierland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’), die adverteerders in staat stelt om advertenties te plaatsen in zowel de resultaten van Google's zoekmachine als in het Google-advertentienetwerk. Daarbij plaatst Google een cookie als u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid. De informatie de met behulp van de conversie cookies wordt verkregen, dient voor het opstellen van conversie-statistieken voor gebruikers van Ads (zoals wij). Zo kunnen wij bijvoorbeeld te weten komen, hoeveel gebruikers door te klikken op een Google Ads-reclame op onze website terecht zijn gekomen. Elke gebruiker van Ads krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van gebruikers van Ads worden gevolgd. De advertentie-klanten van Ads ontvangen geen persoonsgegevens. Meer informatie over het Privacybeleid vindt u bij Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Bovendien kunnen gebruikers reclames van Google volledig of gedeeltelijk via https://adssettings.google.com/authenticated uitschakelen of er bezwaar tegen maken (opt-out) (Opt-out Link Google Ads).

hh. Google AdSense

We hebben Google AdSense Google Ierland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, geïntegreerd in deze website. Google AdSense is een online tool die het mogelijk maakt om advertenties op sites van derden te plaatsen. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden, afhankelijk van de inhoud van de site van derden. Met Google AdSense kunnen webgebruikers worden gericht op basis van hun interesses. Dit wordt gedaan door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties in onze website op te nemen. Google AdSense stelt een cookie in op het IT-systeem van de betrokkene. Door het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door ons wordt beheerd en een Google AdSense-component bevat, wordt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google AdSense-component gevraagd om gegevens aan Google door te geven met het oog op online reclame en berekening van commissies. In het kader van dit technische proces vergaart Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en om vervolgens de commissie te kunnen berekenen.

Google AdSense maakt ook gebruik van ‘tracking pixels’. Een tracking pixel is een miniatuur grafiek die in websites is ingebed om logbestanden op te nemen en te analyseren, zodat statistische analyses kunnen worden uitgevoerd. Google kan de geïntegreerde tracking pixel gebruiken om te bepalen of en wanneer een website door een data subject is geopend en op welke links de data subjecten hebben geklikt. Tracking pixels worden ook gebruikt om de bezoekersstroom op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, waaronder uw IP-adres, die nodig is voor het volgen en administreren van advertenties, overgedragen aan Google. In sommige gevallen kan Google de in het kader van dit technische proces verzamelde persoonlijke gegevens met derden delen.

Meer informatie en manieren om deze advertentie uit te schakelen zijn te vinden op https://www.google.de/intl/en_uk/adsense/start/ en https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=nl.

ii. Google reCaptcha

Voor beveiligingsdoeleinden maakt deze site gebruik van reCaptcha, een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google). Deze service bepaalt of de informatie in een online formulier door een mens is verstrekt of frauduleus is door geautomatiseerde machineverwerking. Uw eerder ingekorte IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de service worden doorgegeven aan Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar afgekort. De gegevens die je browser doorgeeft tijdens het gebruik van reCaptcha worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming van Google is beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

jj. Sklik Conversion

Wij maken gebruik van een cookie van de Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Prague 5, Tsjechië, om conversies te meten die voortkomen uit advertenties van de Sklick-account. Daarbij worden protocolgegevens zoals IP-adressen geregistreerd. Volgens de informatie van Seznam.cz, a.s. worden de gegevens geanonimiseerd en zijn ze daardoor niet persoonlijk identificeerbaar (https://o.seznam.cz/en/privacy-policy). De cookie heeft een looptijd van 120 dagen. Als u het niet eens bent met de tracking, kunt u dit in uw browser voorkomen met de instelling do-not-track.

kk. Criteo

Wij integreren de retargetingtechnologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, FR-75009 Parijs, op onze websites om gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers) te kunnen tonen. Daarbij verzamelt Criteo voor marketingdoeleinden informatie over het surfgedrag van onze websitebezoekers door tracking cookies en andere trackingtechnologieën op hun eindapparaat op te slaan via de webbrowser.

Dit gebeurt op verschillende apparaten van de gebruiker door middel van een technisch identificatienummer ("ID"). Volgens Criteo wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld. Met behulp van deze technologieën tagt Criteo bezoekers op de websites en apps van haar partners. Criteo analyseert alleen de bekeken producten of het zoekgedrag en de bezochte pagina's op de website van de partner waarvoor Criteo reclame levert.

Voor het leveren van gepersonaliseerde reclame kan Criteo de ID's van de verschillende gebruikte browsers synchroniseren ("ID-synchronisatie"). Dankzij deze ID-synchronisatietechnologie kan Criteo de advertenties weergeven die het meest relevant zijn voor gebruikers - ongeacht de gebruikte browser of het eindapparaat - zonder dat Criteo hiervoor persoonsgegevens hoeft te verzamelen en te verwerken.

Hiertoe gebruikt Criteo exacte koppelingsmethoden op basis van de technische gegevens die door middel van de gebruikte Criteo-technologieën worden verzameld - zoals de ID's van onze reclamepartners of gecodeerde e-mailadressen die de partners aan Criteo doorgeven. Meer informatie over gegevensbescherming bij Criteo vindt u op https://www.criteo.com/privacy/

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. a) DS-GVO.

Samen met Criteo zijn wij op grond van Art. 4 nr. 7 DS-GVO en hebben wij een speciale overeenkomst gesloten op grond van Art. 26 (1) p. 2 DS-GVO.

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst bepaalt dat Criteo primair verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en dat wij geen toegang hebben tot de individuele gegevens van bezoekers.

U kunt de eenmaal gegeven toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de privacy-instellingen aan te passen.

De opslagperiode van de cookie is 180 dagen. Kijk voor meer informatie op https://www.criteo.com/privacy/how-we-use-your-data/ en https://www.criteo.com/privacy/how-criteo-services-work-across-environments/

ll. RTB House

Om gepersonaliseerde reclamecampagnes te voeren, verwerken wij bepaalde gegevens over de online activiteiten van gebruikers op deze website. Deze gegevens kunnen bestaan uit: Online identifiers (bijv. Cookie ID / Mobile Advertising ID), informatie over specifieke bezochte pagina's, bekeken producten en technische apparaat- en zoekprogrammagegevens. Wij schakelen RTB House GmbH, een reclame technologiebedrijf, in als externe onderaannemer om reclamecampagnes uit te voeren en gepersonaliseerde advertenties weer te geven aan gebruikers op basis van deze gegevens. Voor zover deze gegevens "persoonsgegevens" zijn onder de GDPR, treden wij op als de controller en RTB House GmbH als de processor. Voor meer informatie over de retargeting technologie van RTB House kunt u terecht op: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/


9. Bewaartermijn

We slaan persoonsgegevens alleen op zolang ons dat is toegestaan en het doel van de verwerking niet is vervallen. Voor de duur van de opslag van persoonsgegevens geldt de wettelijke bewaartermijn. Als de termijn is verstreken, worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist of geblokkeerd als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de voorbereiding van de overeenkomst.


10. Doorgifte aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven als dit nodig is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, als dit kennelijk via of samen met een andere aanbieder (bijv. een partnerschap) moet gebeuren, als het ons wettelijk is toegestaan of verplicht om de gegevens op een andere manier door te geven, of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

In bepaalde gevallen maken wij ook gebruik van externe dienstverleners of gelieerde ondernemingen die in opdracht van ons de gegevens op basis van instructies voor ons verwerken. Wij zorgen ervoor dat dergelijke dienstverleners contractueel gebonden zijn aan de strikte voorwaarden van AVG als gegevensverwerkers en dat zij uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. Gegevensverwerkers die door ons worden ingezet voor de volgende diensten in het bijzonder: Registratieservice(s), onderhoud en ondersteuning, evenals web/app-analyse.

De gegevens worden op basis van Art. 28 paragraaf. 1 van het AVG, en ook op basis van onze legitieme belangstelling voor de economische en technische voordelen van de employment van gespecialiseerde gegevensverwerkers, zoals toegestaan door art. 28, lid 1, van het GDPR, en ook op basis van onze legitieme interesse in de economische en technische voordelen van de employment van gespecialiseerde gegevensverwerkers zoals toegestaan door art. 6 paragraaf. 1 punt f) van het AVG.

Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn of op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming gemachtigd zijn, zullen wij persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties zoals de politie of het openbaar ministerie (artikel 6, lid 1, onder c), van het AVG). Deze gegevens worden doorgegeven op basis van ons legitieme belang bij het voorkomen van misbruik, het vervolgen van strafbare feiten en het veiligstellen, vaststellen en afdwingen van rechtsvorderingen, tenzij uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder wegen dan uw rechten en belangen, Art. 6 paragraaf. 1 punt f) van het AVG.


11. Uw rechten

U kunt van ons inzage (art. 15 AVG), rectificatie (Art.16 AVG), verwijdering (Art. 17 AVG) alsook de beperking van de verwerking (art. 18f. AVG) van uw persoonsgegevens verlangen. Ook hebt u het recht, de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, van ons te verkrijgen (art. 20 AVG). Verder kunt u altijd met toekomstige werking bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 AVG).

Richt uw aanvragen per e-mail aan privacy@ladenzeile.com of per post aan:

Ladenzeile GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Zimmerstraße 50
10888 Berlijn, Duitsland

Ten slotte hebt u het recht, bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar te maken over onze verwerking van uw persoonsgegevens.


12. Sociale netwerken

Wij zijn ook vertegenwoordigd in sociale netwerken van externe ondernemers, zoals Facebook, Instagram of Pinterest. Daarnaast hebben wij afzonderlijke functies van deze netwerken ook in onze onlinediensten geïntegreerd. Wij wijzen u erop, dat voor het gebruik van het respectieve sociale netwerk de gebruiks- en gegevensbeschermings voorwaarden van deze onderneming gelden, waarop wij geen invloed hebben. Op de functies die wij hebben geïntegreerd, hebben wij in deze privacyverklaring reeds gewezen, verder verwerken wij uw gegevens als u contact met ons opneemt via de sociale netwerken.

Op smartphones en tablets worden de genoemde diensten vaak niet in de vorm van plug-ins geïmplementeerd, maar door het gebruik van de geïntegreerde "share"-functie van het apparaat. Afhankelijk van de manier waarop deze is geconfigureerd, kan het ook mogelijk zijn om informatie door te sturen naar andere aanbieders van sociale media-diensten. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw toestel.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op het betreffende sociale netwerk, herkent deze welke specifieke subpagina van onze website u bij elke oproep en voor de gehele duur van het betreffende bezoek bezoekt. Deze informatie wordt door het betreffende onderdeel van het sociale netwerk verzameld en aan uw sociale netwerkaccount toegewezen. Als u op een van de op onze website geïntegreerde knoppen klikt of een opmerking of aanbeveling maakt, wijst het netwerk deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount van het sociale netwerk en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Het netwerk wordt altijd via het onderdeel van het netwerk geïnformeerd dat u onze site heeft bezocht als u op het moment dat u onze site bezoekt bent ingelogd op dat netwerk, ongeacht of u op het onderdeel klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie wordt doorgegeven aan het sociale netwerk, kunt u dit voorkomen door uit te loggen op uw sociale netwerkaccount voordat u onze website bezoekt. Het netwerk logt echter ook uw pagina-weergaven in, ongeacht of u ingelogd bent op het netwerk tijdens het gebruik van onze pagina's.


a) Facebook

We hebben onderdelen van Facebook in deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Facebook Ierland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont.

Het door Facebook gepubliceerde privacybeleid, beschikbaar op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie.

Facebook Fanpages

Op de volgende links maken we gebruik van Facebook Fanpages, waarvoor we samen met Facebook de controllers zijn.

- https://www.facebook.com/Ladenzeile
- https://www.facebook.com/LadenzeileDE
- https://www.facebook.com/LadenzeileAT
- https://www.facebook.com/ShopalikeDK
- https://www.facebook.com/ShopalikeFI
- https://www.facebook.com/ShopalikeFR
- https://www.facebook.com/ShopalikeIT
- https://www.facebook.com/ShopalikeNL
- https://www.facebook.com/ShopalikePL
- https://www.facebook.com/ShopalikeSE
- https://www.facebook.com/ShopalikeSK
- https://www.facebook.com/ShopalikeES
- https://www.facebook.com/ShopalikeCZ
- https://www.facebook.com/ShopalikeHU

Als gezamenlijke controllers met Facebook analyseren wij hoe u onze Fanpage (Page Insights) gebruikt. De onder de GDPR vereiste informatie met betrekking tot de gegevensverwerking in verband met Page Insights kan worden opgevraagd bij Facebook; deze is momenteel beschikbaar in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation

Met betrekking tot Page Insights ontvangen wij alleen geanonimiseerde statistieken. Wij hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens die door Facebook worden verwerkt. De geanonimiseerde gegevens worden door ons verwerkt op basis van statutaire bepalingen die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken, omdat wij een hoger legitiem belang hebben bij het verkrijgen van een beter begrip van de belangen van de bezoekers van onze Fanpages (art. 6 lid 1 punt f AVG).

b) Instagram

U kunt ons vinden op Instagram. De operator is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. Voor meer informatie en om het huidige privacybeleid van Instagram te bekijken, ga dan naar https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

c) Pinterest

We zijn ook op Pinterest of Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). Pinterest's privacybeleid, dat beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, onthult de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door Pinterest.


13. Integratie door derden

Voor het weergeven en optimaliseren van onze service, integreren we ook de hieronder vermelde diensten van derden. Dit betreft in het bijzonder video- en audiospelers, maar ook andere ingesloten en gemarkeerde inhoud en partnermodules zoals het weer en kaarten, banenmarkten, onroerend goed, valutaconversie en kansspelen. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens en worden er geen gegevens naar derden verzonden. De integratie van dit soort aanbiedingen maakt uw browser regelmatig een directe verbinding met de servers van derde partijen en worden er bij het laden en weergeven van de inhoud gegevens naar de operators verzonden. Wij hebben geen enkele invloed op het verwerkingsproces van deze gegevens noch zijn wij op de hoogte van welke data er verzameld wordt en hoelang zij deze gegevens bewaren. Het gaat hierbij alleen om het IP-adres van de gebruiker, want zonder dit adres kunnen derden geen ingesloten content naar de browser van de respectievelijke gebruiker zenden. Het IP-adres is daarom vereist voor het weergeven dan de inhoud.

Meer informatie over de gegevensbescherming kunt u vinden op de websites van de verschillende derde partijen.

- Facebook (Facebook Ierland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) https://www.facebook.com/about/privacy/
- Instagram (Facebook Ierland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) https://www.instagram.com/legal/privacy/
- Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy


14. Links naar de websites van onze partnershops

Wij koppelen onze websites met de websites van onze partners (onlineshops, hierna ‘partnershops'), die de producten die wij weergeven, te koop aanbieden en via welke uw aankoop meteen kan worden afgehandeld. De partnershops zijn geen ondernemingen die met ons verbonden zijn, maar zijn economisch zelfstandige ondernemingen. Als u klikt op de producten die wij weergeven en daarmee op de links, wordt u direct doorverwezen naar de website van onze partnershop. Vanaf dit moment hebben wij er geen invloed op welke gegevens door de partnershops worden verzameld en gebruikt. Meer informatie over de gegevensverzameling en het gegevensgebruik vindt u in de privacyverklaring van de respectieve partnershop. Wij hebben geen controle over de verzameling en verwerking van gegevens op websites van derden.


15. Affiliate Marketing

We gebruiken affiliate marketing op onze websites. Affiliate marketing stelt commerciële exploitanten, bekend als adverteerders, in staat om advertenties te tonen op websites van derden, met andere woorden op de websites van marketingpartners, die bekend staan als affiliates of uitgevers. Als u op het advertentiemedium en dus op de affiliate-link klikt, wordt u doorverwezen naar de dienst van de adverteerder. Vanaf dit moment hebben wij geen invloed meer op de gegevens die worden verzameld en gebruikt door de andere deelnemers van het affiliate netwerk en het netwerk zelf. Aanvullende informatie over de individuele affiliate netwerken kan gevonden worden in hun respectievelijke privacybeleid.


16. Automatische besluitvorming

Er is geen automatische besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 AVG.

  • Contact

Ladenzeile GmbH

Zimmerstraße 50
10888 Berlin
Germany

E-Mail: info@ladenzeile.com
Tel: +49 (0)30 - 609 84 88 98
Fax: +49 (0)30 - 609 84 88 99

feedback
Naar boven